CESTA ZA PRAVDOU: INSPIRACE - POVZBUZENÍ - RŮST

Cesta za pravdou je křesťanské hnutí, které považuje zdravý duchovní život a víru v Boha za základ úspěšného a plnohodnotného života, zasazuje se o překonání ateistického odkazu několika posledních generací a o znovuobjevení víry v Boha u co nejširších vrstev naší společnosti.  Jde nám o celkové pozdvižení kultury a kvality života v naší zemi.  Hlásíme se k bohatému duchovnímu, kulturnímu a lidskému odkazu svaté Ludmily, krále Václava, Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského, Moravských bratří a množství dalších bezejmenných věřících, jejichž víra, životní postoje a životní odkaz dodnes obohacují naší společnost.  

Naším cílem je poskytovat lidem možnosti seznamovat se podstatou křesťanské víry, podporovat je při jejím hledání a při uplatňování víry v Ježíše Krista v každodenním životě.  Za tímto účelem organizujeme veřejná setkání, studijní skupinky a různé osvětové akce.  Podporujeme lidi na cestě hledání pravdy vydáváním informačních a studijních materiálů, poskytujeme různé možnosti vzdělávání a sebevzdělávání pro děti, mladé lidi i dospělé tak, aby se každý mohl rozvíjet jako jedinečná osobnost, dosáhnout svého Bohem daného životního potenciálu a stát se jedním z vůdčích osobností naší společnosti i širšího Evropského a světového společenství.