PODĚKOVÁNÍ OD TOMÁŠE ŘEHÁKA

Milý Dane,

zrovinka jsem se vrátil z krátkodobé cesty na Ukrajině. Jel jsem tam s Ostravskou Charitou v rámci křesťanského projektu, který finančně podpořilo ministerstvo zahraničí. Je moc fajn, že ministerstvo podpořilo křesťanský projekt rehabilitačních center pro narkomany na Ukrajině. Charita mne odvezla do města Starokonstatinov, zde mne vysadili a ostatní členové posádky auta pokračovali s humanitární pomocí ještě dalších 900 km až do Melitopole za Oděsou. Já jsem navštívil křesťanské rehabilitační střediska pro narkomany ve dvou městech vzdálených asi 150 km. Měl jsem zde semináře o problematice HIV/AIDS. Byl to pro mne veliký zážitek, navštívit tato

střediska a vidět jejich práci. Bylo pro mne potěšením hovořit s klienty a poznat, co Bůh koná v jejich životech. Je nádherné sledovat, jak roste z malého semena velké dílo. Ta střediska žijí vírou, modlitbou, studiem Bible, prací a společenstvím. Uvědomoval jsem si jejich mnohé potřeby, jako jsou hygienické potřeby, boty, lavor na vodu. Asi podobné potřeby, jako jsou v Africe. Měl jsem zde mnoho rozhovorů a také jsem mohl sloužit biblickým vyučováním. Někteří byli HIV poz.

Milý Dane, prožíval jsem poslední dny finanční tíseň. Vyčerpal jsem finanční zdroje a blížil se skutečně ke krizi, kdy už nebudou peníze na výplatu. V letošním roce jsem si nemohl ještě ani vyplatit cestovné a byl jsem hluboko v mínusu. K tomuto stavu také přispělo, že jsem doposud nedostal vyplacenu jednu finanční částku z nadace, kterou mi přislíbila už v loňském roce a na kterou mám podepsanou smlouvu. Doposud jsem tyto peníze neobdržel a jel na velmi úsporný krizový režim.

Na konci roku 2011 jsem zjistil, že mám obsazené termíny na tři roky dopředu a že je veliký zájem o přednášky. Uvědomoval jsem si potřebu nových lektorů, kteří by také šli do škol. Uzrálo ve mne, že bych se měl pokusit získat další ochotné dárce, kteří by podpořili tuto práci na školách mezi mládeží. A tak by další lektoři mohli vstoupit do této služby. Z tohoto důvodu jsem chtěl oslovit více lidí, firem, sborů. Z tohoto důvodu jsem také s Tvojí pomocí a přátel Cesty za pravdou vydal brožurku „Pozvání ABATOP“, a také DVD přednášky. Začátkem roku jsem také navázal spolupráci s jednou ženou, která se bude věnovat fundraisingu. Měl jsem představu, že půl roku bude trvat,

než se to postupně rozjede a než se získají nějaké finanční prostředky. Představoval jsem si, že po roce by mohli být nějaké finanční zdroje pro nového lektora. Nyní po necelém půlroce je výsledek – fiaskem. Nepodařilo se získat ani jednoho pravidelného dárce. Moc tomu nerozumím. Pán Bůh má asi připravené jiné možnosti, jak uvolnit a finančně zabezpečit nové lektory.

Dane, jak už jsem napsal i já už jsem se blížil k situaci, kdy nebudu mít peníze na výplatu. Po příjezdu z Ukrajiny jsem se podíval na stav účtu ABATOPu a s velikou radostí zjistil, že mi přišel na účet příspěvek od přátel z Cesty za pravdou. Udělalo mi to nesmírnou radost a velmi mne to potěšilo.

Dane, moc za tuto Vaši podporu děkuji. Je to pro mne veliká pomoc. Za pět měsíců r. 2012 bylo osloveno v 57 městech na více než 100 školách 19 tisíc studentů. Jsem rád, že mohu s Vaší pomocí dále pokračovat ve službě.
Je to dobrodružství.

Přeji pěkné dny.
S pozdravem Tomáš Řehák